ทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดตาก


สื่อวิทยุกระจายเสียง


1 . สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก

1. นายบำรุง คงมีผล ผู้อำนวยการสถานี
2. นายบำรุง เนียมนาค หัวหน้าฝ่ายข่าว
ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-5589-0627-8 Email : bamrung_radio@hotmail.com

2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด

1. นายชุมพร เรือนใจดี ผู้อำนวยการสถานี
2. นายสุเทพ ประเสริฐน้อย หัวหน้าฝ่ายข่าว
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร/โทรสาร. 0-5553-3790, 0-5553-3796 Email : theppsn@hotmail.com

3. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด. ค่ายพระเจ้าตาก

พ.ต.ท. สมบัติ ธารา หัวหน้าสถานี
ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-55589-0789 Email : fm 94.75_tak@hotmail.com

4.สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท จังหวัดตาก

นายอรรณพ ประสานกุล นายสถานี
1/93 ถนนกิตติขจร ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-5551-3888, 0-5551-2123 Email : fm_tak@mcot.net

5.สถานีวิทยุกระจายเสียง ทภ.3 ค่ายวชิรปราการ

พล.ต. วิสุทธิ์ เที่ยงตรง หัวหน้าสถานี
ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-5554-1693สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดตาก


1. หนังสือพิมพ์ปิงเมย
นายสบเกษม แหงมงาม บรรณาธิการ

69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-5551-0014, 08-1971-8431 Email : reporter1235@hotmail.com


2. หนังสือพิมพ์เสียงเสรี
นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น บรรณาธิการ

56/5 หมู่ 10 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 0-5552-1010, 0-5551-6789, 08-9961-3258 Email : tim-2507@hotmail.com


3. หนังสือพิมพ์ชายแดนไทม์
นายไพรัตน์ นาคำ บรรณาธิการ

294/16 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5554-2808, 087-1964848, Email : pairatnews@hotmail.com


4. หนังสือพิมพ์แผ่นดินแม่
นายมนัส ทวี บรรณาธิการ

25 ซอยร่วมใจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 08-1971-9557 055-532872 Email : m_tawee1899@yahoo.co.th


5. หนังสือพิมพ์คมข่าว
นายกฤษณะ พุ่มสนธิ์ บรรณาธิการ

4/45 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 081-5340403 โทรสาร. 0-5551-1857 Email : tak_komkhao@yahoo.com


6. หนังสือพิมพ์ข่าวชาวตาก
นายจุล ชัยกิจ บรรณาธิการ

170 ถนนไทยชนะ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร/โทรสาร. 089-429-4612


7. หนังสือพิมพ์บ้านเรา
นายผดุงกิจ ประสพบุญ บรรณาธิการ

93 ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1778, 089-1700505 โทรสาร.0-5551-3420 Email :


8. หนังสือพิมพ์เสียงประชาชน
นายเสน่ห์ สายตุ่นแก้ว บรรณาธิการ

335/3 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-4591, 08-9839-9268


9. หนังสือพิมพ์ข่าวคนตาก
จ.ส.ต. ทรงศักดิ์ มีลักษณ์ บรรณาธิการ

168 หมู่ 9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
โทร. 0-5559-1660, 087-2038752


10. หนังสือพิมพ์พลังชน
นายสงคราม มนัสสา ผู้สื่อข่าว

153/20 หมู่ 8 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1900, 08-6934-3691

 


ผู้สื่อข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนกลาง-ภูมิภาค


1. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายศุภมาตร เกษม

768 ถนนสายแม่สอด-แม่ปะ หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-2920 Email : samanamart@hotmail.com


2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายพิชิต พฤกษาโสภา

ตู้ ปณ.100 ไปรษณีย์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 081-8888277 Email : pichit_tak@hotmail.com


3. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์

179 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทร. 0-5554-2927, 081-8873933 Email : chaiwat2888@hotmail.com


4. หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
นายสบเกษม แหงมงาม

69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร.0-5551-4733 โทรสาร. 0-5551-0014, 08-1971-8431 Email : reporter1235@hotmail.com


5. หนังสือพิมพ์มติชน , หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

1/4 ถนนชิดลม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร/โทรสาร. 0-5554-4946, 0-5553-5626, 081-3794600 Email : somjitnews@hotmail.com

6. หนังสือพิมพ์ข่าวสด , หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
นายวิทยา ปัญญาศรี

168/2 หมู่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5554-1001, 0-5551-7675, 086-6757725 Email : wittayar99@hotmail.com


7. หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นางฐิติพร กาสมสัน

415/11-12 ถนนตั้งคิมเชียง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-2818 Email : maesotco@cscoms.com8. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายอำนาจ ยุวพันธุ์

626 หมู่ 2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63000
โทร. 0-5553-2661, 081-8886905 แฟกซ์ 055-533161 Email : aun2493@gmail.com


9. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายนนท์ธิชัย จินตสุเมธ

290 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 081-2845599 Email : dnewstak@hotmail.com


10. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ , ผู้จัดการ,ไทยโพส
นายอัศวิน พินิจวงษ์
347 หมู่ 1 หมู่บ้านแม่สอดวิลเลจ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 081-8129406 Email : ussawin1053@hotmail.com


11. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายไพรัตน นาคำ
296/14 ถนนอินทรคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5554-2808, 087-1964848, 081-3946361 Email : pairatnews@hotmail.com


12. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, อาชญากรรม
นายณรงค์ บุญธรรม

100/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5554-7280, 0-5553-4600 Email : narongnews_@hotmail.com

 


ผู้สื่อข่าว สำนักข่าววิทยุกระจายเสียง ส่วนกลาง-ภูมิภาค ประจำจังหวัดตาก


1. สำนักข่าวไทย อสมท
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม

69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0-5551-4733 โทรสาร. 0-5551-0014 Email : reporter1235@hotmail.com


2. สำนักข่าววิทยุ B.B.C
นายริชาร์ท ยูรประดับ

11/9 ถ.บัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร/โทรสาร. 0-5553-2807 081-7076837 Email :


3. สำนักข่าววิทยุ NATION
นายสบเกษม แหงมงาม

69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-0014, 08-1971-8431 Email : reporter1235@hotmail.com4. สำนักข่าววิทยุ NATION
นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

1/4 ถนนชิดลม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร/โทรสาร. 0-5554-4946, 0-5553-5626, 081-3794600 Email : somjitnews@hotmail.com


5. สำนักข่าววิทยุ INN.
นางรุ่งอรุณ พินิจวงศ์

68 ถนนบ้านทุ่ง ชุมชนประชารักษ์ เทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 084-8198168,087-7262098 Email : kratae_078397570@hotmail.com

 


ผู้สื่อข่าว สื่อโทรทัศน์ส่วนกลาง –ภูมิภาค ประจำจังหวัดตาก


1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-3584, 0-5554-1987, 0-5551-5924 โทรสาร. 0-5551-3584
Email : sutas.b@hotmail.com


2. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 3
2.1 นายนนท์ธิชัย จินตสุเมธ

290 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 08-1284-5599 Email : dnewstak@hotmail.com


2.2 นายชิราวุธ รุ่งจำรัสรัศมี

16/1 ถนน ราชการราษฎร์ดำริ 2 อ.แม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-55 531473 ,087-8410854, 081 – 3940557 Email : sayahun@hotmail.com

3. สถานีโทรทัศน์ที กองทัพบก ช่อง 5
3.1 นายชูชัย เหลือหลาย

1/9 ถนนหนองหลวงอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-3879, 081-9190330 Email : chutv5.tak@hotmail.com

3.2 นายอนันต์ คมขำ
543 ม.2 ต.แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-534320, 08-1886-2969 Email : anankomkum@hotmail.com


4. สถานีโทรทัศน์ที กองทัพบก ช่อง 7
4.1 นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์

179 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทร. 0-5554-2927, 081-8873933 Email : chaiwat2888@hotmail.com


4.2 นายพิชิต พฤกษาโสภา
ตู้ ปณ. 100 ไปรษณีย์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 081-8888277 Email : pichit_tak@hotmail.com


5. สถานีโทรทัศน์ MODERNINE TV. สำนักข่าวไทย อสมท.
5.1 นายสบเกษม แหงมงาม

69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร 0-5551-4733 โทรสาร. 0-5551-0014, 08-1971-8431 Email : reporter1235@hotmail.com

5.2 จ.ส.ต.สุชาติ ปัญญา
10/46 ซอยร่วมแรง ถนนสมัครสรรพการ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5554-7053, 084-8105034 Email : psuchat_99@hotmail.com

6. สถานีโทรทัศน์ TPBS
นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

1/4 ถนนชิดลม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร/โทรสาร. 0-5554-4946, 0-5553-5626, 08-1379-4600 Email : somjitnews@hotmail.com

 


สถานีเคเบิ้ลทีวี ประจำจังหวัดตาก


1. หจก. ปออิเลคโทรนิคเคเบิ้ลตาก (ร้านปออิเลคโทรนิค)
นายอดิวิศว์ ไพรพนาวงศ์ ผู้จัดการ
77/2 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-1401


2. บริษัท สตาร์เคเบิ้ลทีวี จำกัด
นายสันติ อเนกปัญญากุล ผู้จัดการ
60/2 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-2555


3. T.A เคเบิ้ลทีวี
นายวงศ์เฉลิม พรมมาศ ผู้จัดการ
18/7 ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-6777


4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด
732 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร.0-5556-3043


5. เทศบาลตำบลแม่ต้าน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน
41 หมู่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทร.0-5558-9120


6. เทศบาลเมืองแม่สอด
นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด
เทศบาลเมืองแม่สอด
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110


องค์กรสื่อมวลชน จังหวัดตาก


1. ชมรมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
นายสบเกษม แหงมงาม ประธานชมรมฯ


69/2 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-4733 โทรสาร 0-5551-0014 Email : reporter1235@hotmail.com


2. ชมรมสื่อมวลชนชายแดนจังหวัดตาก
นายอำนาจ ยุวพันธุ์ ประธานชมรม ฯ

369 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 0-5553-2661, 081-8886905 โทรสาร. 055-533161 Email : aun2493@gmail.com


3. ชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น ประธานชมรมฯ


56/5 หมู่ 10 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5552-1010, 0-5551-6789, 08-9961-3258 Email : tim_2507@hotmail.com